Savcılık Mütaalası Esas Alınarak Verilen Cevaplarımız

BANK ASYA LEHE BİR DELİLDİR: ANILAN DÖNEMDEN ÖNCE BAŞLAYARAK MEVDUATLAR BAŞKA BANKALARA AKTARILMIŞ, HESAP KAPATILMIŞTIR.

Tasarrufumun tamamını 2000 yılına kadar İhlas Finans’ta değerlendirdim. Ancak bu bankanın batması üzerine birikimlerimin önemli bir kısmını kaybettim, ailece finansal bir felaket yaşadık.

İhlas Finansta Kaybettigimiz Meblağ

Bu defa riski dağıtmak amacıyla bütün katılım bankalarında hesap açarak (Türkiye Finans, Albaraka, Kuveyt Türk), arasında paylaştırdım. Bu kapsamda Ankara'ya tayinim çıktığı 2004 yılında, işyerimin bitişiğinde olan Bank Asya'da da hesap açtım. (Belge-01) Ve müstahdem aracılığıyla veya mesai çıkışında her gün önünden geçtiğim için fatura ve kredi kartı taksit ödemelerimi buradan yapmayı uygun buldum.

    Ekte sunduğum belgelerden de anlaşılacağı üzere 2004’ten bu yana mevduatımın %60-70 ini Şube Müdürü arkadaşım olan ve müşteri Hizmetleri’nden memnun olduğum Türkiye Finansta bulunurken, en az oranı ise %10 ile 2014 Ocak ayına kadar Bank Asya’ya da kalmıştır. 

  17 Aralık olaylarından sonra, yurt dışındayken

Kolombiya ziyaretinde karşılaştığım Bakan Erdoğan Bayraktar’la büyükelçilikte yapılan sohbette geçen negatif yorumlar üzerine, yurt dışından döner dönmez yakın çevremde[1] bulunan hazine bürokrasisindeki arkadaşlarımla da istişare ederek Bank Asya hesabımı tasfiye etmeye karar verdim. 23 Aralı 2013 tarihinden başlayarak, önce cari mevduatımı, sonra da vadeli hesaplarımı süresi doldukça kapatarak, işyerime yakınlık sırasına göre, Kuveyt Türk, Albaraka ve Türkiye Finanstaki hesaplarıma transfer ettim. 

17 Ocak 2014'te ise, şahsen başvurarak bütün hesaplarımı, kredi kartımı ve internet bankacılığı şifremi iptal talimatı verdim. 

Ek'te sunduğum Bank Asya'dan gelen resmi yazı da bu hususu belgelemektedir. (Belge-3 ve Belge-4)

     Ancak, daha sonra Banka tarafından gönderilen yazıda   kredi kartımda ileriye dönük borç taksitleri gözüktüğünden kapatma talimatım olsa bile bir tane cari hesabın sistem tarafından açık tutulduğunu ve taksitler bitince (Nisan 2014) kendiliğinden kapandığı tarafıma bildirilmiştir. (Belge-5)

    Dosyada bulunun resmi banka ekstresinden hesabımdaki mevduatın 23 Aralık 2013’ten itibaren haftalık bazda AÇIK ve NET olarak bir azalış grafiği gösterdiği ve nihayet 17 Ocak'ta sıfırlandığı gözükmektedir. (Belge-6 ve Belge 7)

 

  Kapatma süreci nasıl gerçekleşti?

 • Hesaplarım değişik aylık vade havuzlarında ve farklı döviz cinsinde olduğu için bunların dolmasını beklemem gerektiği için transferi defaten değil süresi doldukça ve üç hafta içinde gerçekleştirdim. (23 Aralık 2013- 17 Ocak 2014).

 

 • Döviz cinsinden olan hesaplarımı SWIFT (Bankalar arası döviz transferi) masrafları çok yüksek olduğu için nakit çekerek, elden Kuveyt Türk hesabıma bizzat veya hizmetlim aracılığıyla yatırdım.
 • Bazen de piyasa koşullarını dikkate alarak, TL olarak elden çektiğim mevduatı, serbest piyasada dövize çevirerek elden Kuveyt Türk’e yatırdım.
 • (2000’lerde yaşanan Bankacılık krizinden sonra devletçe getirilen) mevduat garanti limiti hesap başına 50.000 TL sınırlı olduğu için, bank Asya’dan çıkan mevduatı diğer bankalar arasında dengelemek amacıyla Bank Asya dahil bütün hesaplarım arasında günlük EFT’ler yaptım.
 • Bilindiği üzere katılım bankalarında her bir açılan vadeli mevduat ayrı bir “katılım havuzu” na aktarılır ve EK NO olarak yeni bir numara ataması yapılır. Bank Asya’da her dolan vadeyi hemen transfer ederek yeni bir EK numara almak yerine hedef bankada vadesi dolacak ilk hesapla birleştirmek ve temdit etmek hesap yönetimi açısından daha rasyonel olduğundan, vadesi dolan hesap birkaç gün Bank Asya’da beklediği örnekler oldu. Yine EFT maliyet tasarrufu açısından, diğer bankadan dengeleme amaçlı Kuveyt Türk’e gidecek meblağ ’da önce Bank Asya’ya oradaki vadesi bozulan hesapla birleştikten sonra Kuveyt Türk’e yönlendirilmiştir. Ekstre incelendiğinde bu tür beklemelerin hiçbir zaman 5 günü geçmediği ve iki üç örnekle sınırlı kaldığı görülecektir.

Tek maaşla Ankara şartlarında dört çocuk okutan birisi, bir de ekonomi doktorası yapmışsa 200-300 TL’lik kazançlar adına bu tür ince hesapları yapması doğaldır.

Her ne kadar, mahkemece atanan bilirkişi savcılığa sorgulanan dönem içinde bütün hesaplarımı kapattığımı belirtmişse de, giriş kısmında temas ettiği hesap hareketlerini yukardaki izah olmadan anlamak mümkün değildir. Üstelik, bilirkişi özensiz bir çalışma yaparak ciddi muhasebe hataları ve maddi hatalar yapmıştır. Ayrıca para havalesi yapılan bankaların ekstrelerini ise hiç incelemeye almamıştır. Oysa gerçeğin fotoğrafını tam olarak çekebilmek için, hem kaynak bankanın hem hedef bankaların ekstrelerinin birlikte analiz edilmesi ve sadece “katılım bankalarına özgü” bazı bankacılık jargonuna temas edilmesi gerekirdi.

Maalesef bu atanan bilirkişi tarafından yapılamadığından, gerçeği bütün berraklığıyla ortaya koyabilmek için bağımsız bir hesap uzmanına başvurularak, görüş temin edilmiş ve sayın mahkemenize sunulmuştur.

Bu teknik detaylar sunulmadan anlaşılması ilk bakışta güç olan birkaç hususunda açıklanması gerekirse;

 

23 Aralıktan itibaren devamlı hesap tasfiye edilirken iki defa’da para girişinin görülmesinin izahı nedir?

 

 -Bu süreçte hesabıma para girişi şu iki sebepten olmuştur.

  -Bunlardan birisi; Maaş hesabımdan her ay verdiğim otomatik EFT talimatıyla buradaki kredi kartı ve fatura ödemeleri sağlanmıştır. Bu talimat yıllar önce verilmiştir, ve fatura talimatını başka bankaya aktardığım Şubat ayı ve son kredi taksitinin ödenmesiyle bitmiştir.

   -İkincisi; Mevduat garanti limitlerini gözeterek, diğer bankalar arasında dengeleme yaparken, kaynak bankada vadenin dolması ile hedef bankadaki vadenin dolması arasında oluşan birkaç günlük sürede diğer bankadaki limit fazlası miktar önce bank Asya’ya gelmiş burada bozulan mevduatla birleşerek birkaç gün sonra hedef bankaya transfer edilmiştir. (Yukarda detaylarına temas edildi)

  -Üçüncüsü; Elden nakit yatırmanın yarattığı operesayonel güçlükler ve beşeri hatalar:

- Bank Asya’dan mevduat transferi sürecinde, bir defasında cuma günü elden çektiğim bir miktar dövizi Kuveyt Türk'e götürdüğümde, vezne kapandığı için yatıramamıştım, bu defa hafta sonu üzerimde taşımamak için veznesi hala açık olan Bank Asya’ya geri götürüp yatırdım ve pazartesi günü tekrar çekerek Kuveyt Türk’e yatırdım. (Bakınız Belge 8 ve 9)

      - Online bankacılık üzerinden yürüttüğüm kapatma sürecinde yaklaşık 450 işlem (transaction) gerçekleştirdim, bir defasında bütün hesaplara kapatma talimatı verdiğim 17 Ocak’ta bir hesap sehven menüden “kapat” butonu yerine “temdit et” butonuna basıldığı için meblağ vadeli havuza atılmış, ancak durum fark kedilince birkaç gün sonra, bu mevduat dahi transfer edilerek bütün vadeli hesaplar 29 Ocak itibariyle sıfırlanmıştır. 

-Ekstrenin SADECE o günkü satırına bakıldığında sanki hesaba para yatırılmış gibi hatta vadeli hesap açılmış gibi gözükse 'de;
           -Birkaç satır öncesine bakıldığında bu miktarın aynı hesaptan çıktığı,
            -İki gün sonraki (hafta sonunda dolayı)iki gün sonraki satıra bakıldığında ise aynı meblağın tekrar çıkış yapıldığı görülecektir.

 

Katılım bankacılığında “kâr havuzu sistemi” geçerli olduğundan, ana hesap altındaki havuzlar arasında yapılan her bir aktarma yeni bir havuz numarasının otomatik olarak atanmasına neden olur. Sözgelimi, 07 no’lu EK havuzdaki vadesi dolan 3000 Euro’nuzu TL’ye çevirdiğinizde, çevrilen meblağ EK-02 olarak yeni bir havuz numarası alır. Ve 07 no’lu EK havuz ise sıfır bakiye gösterir. Sonuç olarak, aynı hesabın iki havuzu arasında transfer yaptığınızda sistem tarafından atanan EK numara yeni bir hesap açıldığı anlamına gelmez ve DIŞARDAN MEVDUAT getirildiğini göstermez. Anılan tarih aralığında görülen anlık giriş-çıkışlar başka bankaya transfer sürecinin gerektirdiği operasyonel zorunluluktan kaynaklanmıştır.

 

Aslında yukardaki teknik izahların özeti “kasanın alt çekmecesindeki parayı alıp üst çekmecesine koymak, daha sonra üst çekmecedeki parayı cebimdeki parayla birleştirip, yanda duran ikinci kasaya koymaktan ibarettir.”

 

Yapılan işlem budur. Bu nedenle muhasebe ve borsa analizlerinde “anlık yükselme, azalma kesitleri” üzerinden analiz yapmak yanıltıcı olur, (Çünkü beş dakika sonra tekrar iniş/çıkış, kâr/zarar olabilir) Karar verilmez; gün sonu ve hafta sonu kapanış rakamları esas alınır.

 

Aynen bunun gibi, 23 Aralık 2013-17 Ocak 2014 sürecinin geneline bütüncül bakıldığında yapılan işlemin bir hesap arttırma değil, bilinçli şekilde bir hesap kapatma olduğu gün gibi ortaya çıkacaktır. (Bakınız Belge-10)

 

Not: 17 Ocaktan sonra bir defa görülen 870 TL maaş hesabımdan kredi kartı ödemek için havale edilen miktardır. Havale tarihi “ay sonu” na rastladığından dolayı gözükmektedir. Nitekim birkaç gün sonra kredi kartı ödendiği için bu meblağ bir daha gözükmeyecektir.

 

Vadeli hesaplarımın tamamı ise 20/12-13-29.01.14 aralığında tasfiye ettim. 20/12/13 tarihinden sonra hesabıma  “İLAVE” mevduat girişi olmamıştır. 17 Ocak 2014 tarihinden sonra hafta sonu ve ay sonu bakiyelerim sıfır olarak kalmıştır.

Örgüt liderinin bankayı destekleme talimatı için belirttiği tarihler (25.12.13 ve 15.01.14)’ten iki gün önce başlayarak, 17 Ocak tarihine kadar hesaplarımdaki net hareketlilik TOPLU PARA ÇIKIŞI yönündedir.

 

Nitekim aşağıdaki ekran alıntısında Mülkiye Teftiş raporunda TMSF’ce gönderilen veri’de bu durum net bir şekilde görülmektedir: (Bakınız Belge -10)

 

Yukarda özetini yaptığımız açıklamanın detayları sunduğumuz ekstre ve resmi belgelerle ispatlanmıştır. 

 

BİLİRKİŞİNİN HUZURA ÇAĞRILMASI veya YENİ BİLİRKİŞİ ATANMASI TALEBİMİZ:

 

Mahkemece atanan ilk bilirkişi her ne kadar sonuç bölümünde Savcılıkça sorulan dönem içinde hesabımın kapatıldığı ve başka bankalara aktarıldığı kanaatini dile getirmişse de,

(Bak Belge -12) raporun analiz bölümünde açık hesap hataları yapmış, toplanmaması gereken kalemleri topladığı nihai yekunu yanlış hesapladığı, döviz kurlarını yanış girdiği gibi 4 aylık bir süreci bir paragraf içine sadece giriş-çıkış rakamlarına yığarak anlaşılması güç bir sunum yapmıştır. Nitekim, aynı hesap altındaki havuzlar arası aktarmaları da giriş-çıkış gibi göstermesi, “Katılım bankacılığının kar payı havuzu” konseptine yabancı olduğu izlenemi vermiştir.

 

Katılım bankacılığı konusunda deneyimli bir ekonomi doktoru olarak, konu bizim açımızdan net olsa da,  bilirkişiyle yüzleşerek mahkeme huzurunda yukarda anlatılan hususları berrak bir şekilde izah ve ikna fırsatı verilmesi için  huzura daveti talep edilmişti.  

Bu talep yerine getirilmediğinden, yine üçüncü bağımsız bir uzman tarafından hazırlanan rapor EK’te mahkemenin takdirine sunulmuştur.

 

EKLER:

 1. Uzman Raporu
 2. Banka Ekstreleri
 3. Mülkiye Teftiş Raporu İlgili Kısımlar
 4. Diğer Belgeler

 

 

[1] Dönemin Hazine Müsteşar yardımcısı Burhanettin Korkmaz ailece görüştüğüm birisiydi. Kurum içindeki örgüt sempatizanlarının bir numaralı hedefi olduğunu tutuklu bulunduğum esnada yaşadığım bir olay sonucu öğrendim.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit. Optio, neque qui velit. Magni dolorum quidem ipsam eligendi, totam, facilis laudantium cum accusamus ullam voluptatibus commodi numquam, error, est. Ea, consequatur.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit. Optio, neque qui velit. Magni dolorum quidem ipsam eligendi, totam, facilis laudantium cum accusamus ullam voluptatibus commodi numquam, error, est. Ea, consequatur.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit. Optio, neque qui velit. Magni dolorum quidem ipsam eligendi, totam, facilis laudantium cum accusamus ullam voluptatibus commodi numquam, error, est. Ea, consequatur.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit. Optio, neque qui velit. Magni dolorum quidem ipsam eligendi, totam, facilis laudantium cum accusamus ullam voluptatibus commodi numquam, error, est. Ea, consequatur.

 • Tab Title 1
 • Tab Title 2
 • Tab Title 3
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit. Optio, neque qui velit. Magni dolorum quidem ipsam eligendi, totam, facilis laudantium cum accusamus ullam voluptatibus commodi numquam, error, est. Ea, consequatur.
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit. Optio, neque qui velit. Magni dolorum quidem ipsam eligendi, totam, facilis laudantium cum accusamus ullam voluptatibus commodi numquam, error, est. Ea, consequatur.
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit. Optio, neque qui velit. Magni dolorum quidem ipsam eligendi, totam, facilis laudantium cum accusamus ullam voluptatibus commodi numquam, error, est. Ea, consequatur.
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.
Slide 1 Heading
Lorem ipsum dolor sit amet consectetur adipiscing elit dolor
Click Here
Slide 2 Heading
Lorem ipsum dolor sit amet consectetur adipiscing elit dolor
Click Here
Slide 3 Heading
Lorem ipsum dolor sit amet consectetur adipiscing elit dolor
Click Here
Previous
Next

This is the heading

Lorem ipsum dolor sit amet consectetur adipiscing elit dolor
My Skill
Web Designer 50%
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.
 • Tab Title 1
 • Tab Title 2
 • Tab Title 3
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit. Optio, neque qui velit. Magni dolorum quidem ipsam eligendi, totam, facilis laudantium cum accusamus ullam voluptatibus commodi numquam, error, est. Ea, consequatur.
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit. Optio, neque qui velit. Magni dolorum quidem ipsam eligendi, totam, facilis laudantium cum accusamus ullam voluptatibus commodi numquam, error, est. Ea, consequatur.
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit. Optio, neque qui velit. Magni dolorum quidem ipsam eligendi, totam, facilis laudantium cum accusamus ullam voluptatibus commodi numquam, error, est. Ea, consequatur.

The Ultimate Addons For Elementor

Add a strong one liner supporting the heading above and giving users a reason to click on the button below.

Button Text

Add testimonial description here. Edit and place your own text.

John Doe

Codetic

Annual
Lifetime
Primary Content
Secondary Content
Heading 1
Heading 2

This is your first content. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.​ Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

Add testimonial description here. Edit and place your own text.

John Doe

Codetic

Add testimonial description here. Edit and place your own text.

Jane Doe

Codetic

Sample ID Heading 1 Heading 2
Sample #1 Row 1, Content 1 Row 1, Content 2
Sample #2 Row 2, Content 1 Row 2, Content 2
Sample #3 Row 3, Content 1 Row 3, Content 2
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

January 1, 2014

My Heading 1

I am timeline card content. You can change me anytime. Click here to edit this text.
January 1, 2014

January 1, 2015

My Heading 2

I am timeline card content. You can change me anytime. Click here to edit this text.
January 1, 2015

January 1, 2016

My Heading 3

I am timeline card content. You can change me anytime. Click here to edit this text.
January 1, 2016

January 1, 2017

My Heading 4

I am timeline card content. You can change me anytime. Click here to edit this text.
January 1, 2017

January 1, 2018

My Heading 5

I am timeline card content. You can change me anytime. Click here to edit this text.
January 1, 2018
Read More

Design is a funny word

Card #1
Lorem ipsum dolor sit amet, mea ei viderer probatus consequuntur, sonet vocibus lobortis has ad. Eos erant indoctum an, dictas invidunt est ex, et sea consulatu torquatos. Nostro aperiam petentium eu nam, mel debet urbanitas ad, idque complectitur eu quo. An sea autem dolore dolores.
Card #2
Lorem ipsum dolor sit amet, mea ei viderer probatus consequuntur, sonet vocibus lobortis has ad. Eos erant indoctum an, dictas invidunt est ex, et sea consulatu torquatos. Nostro aperiam petentium eu nam, mel debet urbanitas ad, idque complectitur eu quo. An sea autem dolore dolores.
Card #3
Lorem ipsum dolor sit amet, mea ei viderer probatus consequuntur, sonet vocibus lobortis has ad. Eos erant indoctum an, dictas invidunt est ex, et sea consulatu torquatos. Nostro aperiam petentium eu nam, mel debet urbanitas ad, idque complectitur eu quo. An sea autem dolore dolores.
Card #4
Lorem ipsum dolor sit amet, mea ei viderer probatus consequuntur, sonet vocibus lobortis has ad. Eos erant indoctum an, dictas invidunt est ex, et sea consulatu torquatos. Nostro aperiam petentium eu nam, mel debet urbanitas ad, idque complectitur eu quo. An sea autem dolore dolores.
Thursday, August 31, 2018
Thursday, August 29, 2018
Thursday, August 28, 2018
Thursday, August 27, 2018
Pie Chart
0%
Title
0%
Title
0%
Title
0%
Title
0%
Title

Title

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua.

2017-10.19 Av. Sadik Dilekce ve Cevabi (25-12 ve 31.01 Mukaseyeli Bakiye_Page_32017-10.19 Av. Sadik Dilekce ve Cevabi (25-12 ve 31.01 Mukaseyeli Bakiye_Page_3
Slide #1
SubTitle
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit.
2017-10.19 Av. Sadik Dilekce ve Cevabi (25-12 ve 31.01 Mukaseyeli Bakiye_Page_22017-10.19 Av. Sadik Dilekce ve Cevabi (25-12 ve 31.01 Mukaseyeli Bakiye_Page_2
Slide #2
SubTitle
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit.
Bank Asya Acilis Kapanis Tarihleri Kaseli_Page_2Bank Asya Acilis Kapanis Tarihleri Kaseli_Page_2
Slide #3
SubTitle
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit.
A.R.A Family Photo -IA.R.A Family Photo -I